Academia Istropolitana

Academia IstropolitanaStará budova Academie Istropolitana dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. Patrí medzi sedmičku najvýznamnejších bratislavských pamiatok. Kedysi tu boli len meštiacke a obchodnícke domy, ktoré sa však po smrti bohatého majiteľa uvoľnili pre potreby humanistického školstva.

Kráľa Mateja z huňadyovského rodu dodnes obostierajú legendy, pretože za jeho vlády sa Uhorsko pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen s hustimi. No nestal sa slávnym len na čele svojho čierneho pluku v bitkách s bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa a jeho taliansku manželku považovali doboví pozorovatelia za mimoriadne vzdelaných.

V roku 1467 založili vôbec prvú univerzitu na Slovensku. Často uvádzaný dátum 1465 nie je správny – vtedy len kráľ vyslal posolstvo k pápežovi s požiadavkou. Málokto vie, že Academia Istropolitana, dnes zaužívaný názov je nesprávy – pôvodný názov znel Universitatis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste na Dunaji.

O trinásť rokov neskôr založil aj podobnú školu v Pešti. S menom kráľa Korvína sa spája obdobie uhorskej renesancie.Academia Istropolitana mala štyri fakulty, ako bolo v tej dobe obvyklé. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo.Fungovala ani nie tridsať rokov.

Academia Istropolitana

Jej existencia bola úzko spätá s jej mecenášom. Navyše jej predstavení (cirkevní hodnostári – v tej dobe bolo možné založiť univerzitu len s výslovným pápežovým povolením), ktorí sa poschádzali z miest v iných krajoch (napríklad z Viedne, Krakova, Rezna atď.) sa plietli do politiky – prvého kancelára Vitéza obvinili, že chystá pôdu pre uzurpovanie uhorského trónu poľským kráľom.

academia istropolitana

bratislava-noc

Novodobá Academia Istropolitana poskytovala ročné postgraduálne štúdium v zahraničí. Za päť rokov tu vyštudovalo dvestoštyridsaťdva absolventov, z čoho viac ako štvrtina bola zo zahraničia.V roku 1990, krátko po zmene politického podnebia u nás, ju vytvorilo vtedajšie Ministerstvo školstva

Comments are closed.