Vzdelávanie

Academia IstropolitanaAcademia Istropolitana vytvárala vzdelávacie programy najmä pre potreby domáceho Ministerstva školstva a jeho zamestnancov plus pre príbuzné organizácie. Inštitúcia organizovala semináre, na ktorých sa objasňovali a vysvetľovali nové zákony, predpisy a iné dokumenty vznikajúce v medzinárodnom prostredí.Štátni úradníci a funkcionári mali k disozícii vzdelanie a seminárny servis v náročnej téme Integrácia SR do Európskej únie, čiže inými slovami, na tu na tejto pôde sa naši zástupcovia učili, ako sa približovať predpisom platným vo veľkom európskom spoločenstve.

Academia sa tiež zameriavala na udržiavanie vysokého štandardu právnych vedomostí v štátnej správe. Samozrejmosťou bola všadeprítomná angličtina – najdôležitejší jazyk pri integračných snahách Slovenska. Pracovníci sa ďalej trénovali v oblasti udržiavania dobrých vzťahov s médiami, chodili na kurzy o správnom informovaní obyvateľstva, kurzy personalistiky a manažmentu.Od roku 1996 vznikla Academia Istropolitana ako organizácie tretieho sektoru nezávislá na vláde. Poskytovala vzdelanie, kurzy a konzultácie pracovníkom verejnej správy, samosprávy, ale aj členom iných mimovládnych organizácií.

Academia Istropolitana pre štátnu správu ponúkala:

  • odborné semináre z oblasti Integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie,
  • odborné semináre z oblasti zvýšenia právneho vedomia pracovníkov štátnej správy,
  • kurzy špecializovanej jazykovej prípravy,
  • kurzy všeobecnej jazykovej prípravy,
  • kurzy a tréningy z oblasti Public Relations a mediálnych vzťahov,
  • kurzy personalistiky,
  • kurzy manažmentu.

Comments are closed.